Micronomics, 2006

Niet dat er onvoldoende over economie wordt gesproken; de kranten staan er bol van, regeringsverklaringen lopen er van over, en professoren rukken er zich -en soms mekaar- de haren van uit het hoofd. En taoch had City Mine(d) de indruk dat niet alles gezegd was. Of geprobeerd is. Hoe is het immers mogelijk dat in Brussel, de derde rijkste regio van Europa, één gezin op vier een bezoek aan de dokter uitstelt om financiële redenen? Of dat twee derde van het in Brussel verdiende geld buiten het gewest wordt uitgegeven ? (cijfers 2006).

City Mine(d) is ervan overtuigd dat ook kleinschalige en niet noodzakelijk op winst gerichte projecten een rol spelen in de economie. Sterker nog, het gelooft dat deze projecten een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de economische ongelijkheid, omdat ze rekening houden met de culturele, sociale en ecologische gevolgen van hun acties. Daarom lanceerde City Mine(d) Micronomics, een cultureel programma dat aandacht vraagt voor deze projecten, die zowel goederen als diensten produceren. Ze doen dit niet alleen voor geld, maar ook om te ruilen, om er iets van te leren, of gewoon om te delen met anderen.

Als eerste initiatief organiseerde City Mine(d) in de zomer van 2006 een Scanning of doorlichting op plekken waar de tegenstellingen het meest nadrukkelijk aanwezig zijn. Er werden wandelingen georganiseerd in de Heyvaertstraat, Brabantstraat en rond de slachthuizen van Anderlecht; daarna werd een roze caravan op publieke plaatsen in de Noordwijk en Zuidwijk geparkeerd, werden voorbijgangers door middel van kleine interventies bewust gemaakt van de economische tegenstellingen, en werden ze vervolgens geïnterviewd over hun ervaring met de Brusselse economie. De resultaten werden gepubliceerd in een DVD die als werkmateriaal diende voor verdere acties.

In november 2006 volgde het eerste van een reeks Micronomics Festival dat debat en documentatie combineerde met lekker eten, feesten, en actie aan het Noordstation. Ondertussen schaarden de moedigste projecten die Micronomics had samengebracht zich achter het idee om een eigen markt uit te bouwen; een “experimenteerzone voor dit soort economische praktijken” In september 2007 kreeg de Zuidmarkt daardoor met MicroMarchéMidi iedere week een klein broertje waar de kramers klanten en publiek vinden, en vooral ook heel wat opsteken van elkaar. Tenslotte werd in Londen vanaf 2008 geëxperimenteerd met het poolen van en uitwisselen van micro-skills. Aanvankelijk met handige tools zoals de Wafelbank of de Router, vanaf 2015 met nieuwe cooperatie-vormen in Elephant Path.

En over het belang van kleinschalige, niet op winst gerichte initiatieven ? We vroegen de mening van Sociologe Saskia Sassen

film micronomics

En van twee Economie Nobel laureaten. Via email antwoordde Elinor Ostrom ons “this is very meaningful and it is important to organise them”. Christopher Pissarides zei ons:

Lees ook

  • Datum: 2006
  • Locatie: Brussels London
  • Type: Project
  • Status: Volledig