Uitnodiging: open conversaties rond “Autonomie in een complexe wereld”

29 Feb 2024

"Wat drijft ons om te doen wat we nu doen?"
"Wat stelt ons daartoe in staat?"
"Wat belet ons om te doen wat we denken dat gedaan moet worden?"

We zijn vast niet de enigen die met deze vragen worstelen. We denken graag dat de antwoorden verder kunnen gaan dan ons eigen leven en onze eigen organisatie.
Vandaar deze uitnodiging:
De komende maanden plannen we een reeks gesprekken onder de titel "Autonomie in een complexe wereld". Ze zijn een alibi om individuen en organisatoren samen te brengen met wie we waarden en ambities denken te delen.

Om te leven volgens je eigen waarden en vanuit je eigen beweegredenen en verlangens, heb je een vorm van "autonomie" nodig. Anders gezegd, de macht, vrijheid en capaciteit om te handelen. Toch sta je altijd, ook al ben je “autonoom”, in relatie met anderen en heb je materiële middelen nodig. Interdependentie of complexiteit genoemd. De spanning tussen "autonomie" en "onderlinge afhankelijkheid" lijkt misschien verlammend, maar hoeft dat niet te zijn. De voortdurende zoektocht naar een aanvaardbare balans tussen de twee is misschien wel de drijfveer achter veel van wat we doen in deze wereld.

Onze pogingen om anders te maken en te verbruiken, voor een leefbare toekomst voor mens en planeet, vragen ook om een evenwicht tussen "autonomie" en "onderlinge afhankelijkheid". Maar bij gebrek aan duidelijke balans, hebben we de neiging om terug te vallen in oude gewoonten. En dat houdt een status quo in stand die onze waarden en verlangens ondermijnt en velen uitsluit.

Om die status quo te veranderen en om weg te gaan van individualistische en grotere-beter-snellere-meer oplossingen, botsen we op weerstand. In een context gevormd door het managen van crisissen van gisteren, of op z’n best die van vandaag, is er weinig ruimte over om een andere toekomst te verbeelden, laat staan om erop te anticiperen of ze voor te bereiden.

De drie vragen peilen naar ons als individu en als organisatie. Ze gaan op zoek naar motieven, prikkels en beperkingen op materieel niveau -hebben we de middelen- op sociaal niveau -zijn we in staat om degenen die erbij moeten zijn erbij te betrekken- en op politiek niveau -ondersteunt of beperkt de context ons in het bereiken van doelen op het gebied van duurzaamheid en gelijkheid.

We gaan ervan uit dat ook anderen de spanningen ervaren tussen autonomie en onderlinge afhankelijkheid, en tussen de noodzakelijke verandering en oude gewoontes en willen hierover graag van gedachten wisselen en ervaringen delen.

Het maakt deze uitnodiging opzettelijk vaag.

Maar wie weet kunnen we er lessen uit trekken voor ons eigen leven of onze eigen praktijk, of geïnspireerd raken door anderen die een vergelijkbare strijd aangaan? Op zijn minst zal het een kans zijn om individuen en organisatoren te ontmoeten die proberen een leven te leiden en initiatieven te nemen volgens hun eigen redenen, waarden en verlangens. Maar eerst en vooral zal het een conversatie zijn, in de woordenboekdefinitie van "informeel gesprek om nieuws en ideeën uit te wisselen".

Wil je betrokken worden / voel je je aangesproken? E-mail ons op Autonomy@citymined.org Het eerste gesprek wordt gepland voor de lente ‘24 – meer info volgt gauw!