La Pile: Stroomproductie en energieverbruik op mensenmaat? Experimenteren in Brusselse wijken (2018 >, 2024

Wat gebeurt er achter het stopcontact?

Want er komt blijkbaar stroom uit die van ver komt, vervuilend is, en meer kost dan ooit.

Al sinds 2019 zoekt City Mine(d) binnen het traject “La Pile” naar manieren om iedereen toegang te geven tot lokale, goedkopere en properdere elektriciteit. Een zoektocht gevoed door inspirerende pioniers en professionals met een technische, juridische of sociale achtergrond. Bewoners en geïnteresseerden van de Brusselse Noord- en Zuidwijk voelden zich aangesproken. Zij begonnen daadwerkelijk te experimenteren met de inzichten die ze in ontmoetingen, workshops en tentoonstellingen van La Pile opdeden.

Een Brussels en echt sociaal pilootproject om zonnestroom te delen (SunSud) is intussen gerealiseerd. Een energiegemeenschap in wording (Pilone) en nieuwe vragen rond renovatie op buurtniveau (Remorque Réno) betrekken verder heel wat mensen die samen de energiemarkt hertekenen.

Hoe City Mine(d) omgaat met complexe vraagstukken.

file

In ons dagelijks leven doen we een beroep op heel wat systemen: economie, energie, water, verkeer, …. Ze zijn complex, opgezet en beheerd door een heleboel spelers met gespecialiseerde kennis, die op verschillende niveaus met tal van elementen rekening moeten houden. Meestal voelen we ons hierin slechts een passieve consument. Wanneer die systemen duurzamer of eerlijker moeten worden, voelen we ons al helemààl machteloos.

Door eindgebruikers samen te brengen, probeert City Mine(d) deze systemen beter te begrijpen, en ruimte te creëren om een aantal kleinschalige veranderingen en verbeteringen te bedenken en te testen. Dit gebeurt in langlopende processen, waarvan het parcours niet op voorhand is beschreven. Uitkomsten worden pas gaandeweg duidelijk, aan de hand van de input van vele (soms tegenstrijdige) visies. En leiden niet alle pogingen tot succes, dan wel tot nieuwe inzichten. Centraal staat het behoud van een menselijke schaal, waarop verspilling van grondstoffen en onderdrukking van kwetsbare gebruikers alvast kleiner is.

La Pile is een voorbeeld van de zoektocht naar hefbomen voor verbetering in het energiesysteem. City Mine(d) refereert aan processen zoals La Pile als “Openended design”. Het haalt inspiratie bij systeemdenken als manier om de werkelijkheid beter te begrijpen en te beïnvloeden.

Alle info op www.lapile.org
Publicatie: lees / download je digitale exemplaar hier (Fr-Nl)

Illustraties:
Fanny Monier

Foto's:
Christopher Daley
Emily Ane Smith
Lou Boulanger
Michael Delausnay
Pragma Studio

  • Datum: 2024
  • Locatie: Brussels
  • Type: Project
  • Status: Volledig