MicroMarche, 2007

Na een test-run in November 2006 bij het Noordstation, werd op zondag 30 september 2007 de eerste wekelijkse MicroMarchéMidi georganiseerd. Op een ongebruikte middenberm van de kleine ring aan het Zuidstation, naast de Zuidmarkt. Initiatiefnemers Overmolen, Beursschouwburg en City Mine(d) waren ervan overtuigd dat Brussel een onaangesproken creatief potentieel heeft dat, mits beter benut, initiatiefnemers economisch meer autonomie en weerbaarheid zou geven. Ze gebruiken de kwaliteiten van een markt -verkoop, uitwisseling, ontmoeting- om micro-producties en creativiteit onder de aandacht te brengen. Kleding en voeding, maar ook lichaamsverzorging, audio-visuele creaties en zeefdruk worden aangeboden. Theater en muziek-optredens geven de markt een eigen identiteit.

De markt wordt minstens een keer per week georganiseerd, en wordt op 8 november 2008 voor de vijftigste keer opgesteld, zij het ondertussen op een nieuwe lokatie aan de Brusselse Dansaertstraat. Gemiddeld telt de markt 15 kramen, en er ontwikkeld zich een lijst van een honderdtal kandidaat deelnemers die zichzelf “Marchands” noemen. In september van datzelfde jaar wordt de MicroMarcheMidi verzelfstandigd tot een coöperatieve vennootschap, waarin Marchands nauw betrokken worden in het beheer. Met het weer als grootste hindernis voor een breder publiek, gaat de coöperatieve op zoek naar een vaste en vooral overdekt stek. Na heel wat exploratie komen ze terecht in de Steenkoolkaai, in de gebouwen van die de Miroiterie Leys pas heeft verlaten.

MicroMarchéMidi knipt de Midi van haar naam, en stort zich in een nieuwe avontuur met kleinschalige creativiteit. Het nieuwe elan levert MicroMarché in 2011 de Thuis in de Stad-prijs op als “hefboom voor het denken over nieuwe vormen van privaat-publieke samenwerking, van kruisverbinding tussen economie en cultuur, en van ondersteuning van een intercultureel aanbod dat op gedifferentieerde wijze een ruim publiek kan bereiken,” aldus het juryrapport.

Lees ook:

[Video](https://www.dailymotion.com/video/x8wons).
  • Datum: 2007
  • Locatie: Brussels
  • Type: Project
  • Status: Volledig