ParcCentralPark, 2004

Op 29 mei 2004 bezette het comité ParcCentralPark een braakliggend terrein naast de Avenida Diagonal, een hoofdweg die de wijk Poblenou in Barcelona in twee snijdt. Het comité, dat mede door City Mine(d) gestart, bracht buurtbewoners, kleine ambachtslieden en lokale ondernemingen bijeen, en wilde de aandacht vestigen op de onder-investering in openbare ruimte binnen het stadsontwikkelingsproject 22@ project. Met beperkte middelen maakten ze de plek schoon en op 30 mei opende officieel ParcCentralPark.

Een veertigtal buurtbewoners, gebruikers van Can Ricart en sympathisanten begonnen gewapend met borstels en spades met het schoonmaken van de site. Al gauw bleek het strategisch belang van de as waarop het terrein zich bevond, want in geen tijd werden de schoonmakers van de site verdreven door een honderdtal leden van de Spaanse oproerpolitie. Eenmaal ontruimd omsingelde de Guardia Civil de site die vervolgens als verboden zone werd bewaakt. Toen de actieve burgers vervolgens hun aandacht en borstels richtten op een aanpalend terrein van amper 1000m2, werd ook dat manu militari verhinderd. De patstellingen zou pas in de namiddag opgeheven worden toen Guardia Civil maar ook Spaanse burgers aan hun siesta toe waren.

Van dan af werden elke dinsdag en donderdag publieke bijeenkomsten georganiseerd om het park schoon te houden. De ontmoetingen vormden aanleiding voor nieuwe initiatieven zoals een petanque piste en een stadstuin, maar meer nog om alternatieven voor de overheidsplannen voor de site en het aanpalende gebouw te ontwikkelen en bespreken.

Door publieke evenementen zoals tijdens San Jordi en een regelmatige Vrijdag Openluchtcinema werd het Comité ParcCentralPark gepromoot en uitgebreid. Na negen maanden gaf dit aanleiding to een publieke hoorzitting by de Barcelonese stedelijke overheid.

Lees ook:

  • Datum: 2004
  • Locatie: Barcelona
  • Type: Project
  • Status: Volledig